IWAKI

  • japonská dávkovací čerpadla a čerpadla s magnetickou spojkou jsou vyrobena z chemicky odolných materiálů.
  • jsou určena pro čerpání a dávkování chemicky agresivních látek jako jsou kyseliny, hydroxidy, oxidační látky, hořlaviny, apod.
  • materiálové provedení čerpací části je navrženo podle vlastností čerpané kapaliny, může být použito PVC, PP, PVDF, ETFE či PFA.
  • u dávkovacích čerpadel je membrána vždy z PTFE.
  • odstředivá čerpadla jsou těsněna vždy pomocí magnetické spojky a nemají v kontaktu s čerpanou kapalinou jedinou kovovou část.

  •     Japanese metering pumps are made of chemically resistant materials - plastic or stainless steel
  • developed for pumping and dosing od chemically aggressive sunstances as acids, hydroxids, oxidants, flammables, etc.
  • material used for pumping part is designed according to the property of pumped liquid. It can be used either PVC, PP, PVDF, ETFE or PFA.
  • diaphragma is always made of PTFE in case of metering pumps.
  • metering pumps are tightened with magnetic clutch and don´t have any metal part in direct contact with pumped liquid.

Brožury / brochures to download:

BJPW Technology s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!