Brožura ke stažení / download of brochure: 

POMTAVA

Ultra přesná zubová čerpadla / ultra-precise gear pumps

Určená pro přesné čerpání a dávkování např. olejů, silikonů, lepidel, barev, epoxidových pryskyřic, polyesterů, povlaků, pigmentů, různých tvrdidel, atd.

 • jednoduchá konstrukce
 • díly jsou vyrobeny z temperované nerezové oceli s možností tvrzeného povrchu ADLC ( napaření diamantové mikrovrstvy )
 • pro nízkoviskozní kapaliny jsou ozubená kola z materiálu PEEK
 • redukce mrtvých míst pro lepší čistitelnost čerpadel pomocí rozpouštědel
 • nový způsob těsnění kombinující břitové těsnění s bariérovou ucpávkou
 • velmi jednoduchá výměna ucpávek

Q max = 15 000 ml/min

P max = 10 MPa

T max = 135 °C


Designed for precise pumping and dosing of eg. oils, silicones, adhesives, colours, epoxy resins, polyesters, coatings, pigments, various hardener, etc.

 • simple construction
 • parts made of tempered stainless steel with possibility of hardened surface ADLC (steaming of diamond microlayer)
 • gears are made of PEEK for low-viscous liquids
 • reduction of dead spaces for better cleanability of pumps by solvents
 • new way of sealing combining lip seal with barrier plug
 • easy exchange of plugs

Q max = 15 000 ml/min

P max = 10 MPa

T max = 135 °C

BJPW Technology s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!