Další čerpací technika / pumps


Jsme distributorem a poskytovatelem servisních služeb v oblasti čerpací techniky a technologických celků zejména u těchto značek: 


We are distributing and providing service in the field of pumping equipment and technological units mainly for these brands:


Hadicová čerpadla a příslušenství / hose pumps and accessories 

Ultra přesná zubová čerpadla / ultra-precise gear pumps 

Hygienická čerpadla / hygienic pumps

Dávkovací čerpadla / metering pumps

Zubová čerpadla s vnitřním ozubením / gear pumps with internal gearing 

Automatické dávkovací zařízení / automatic dosing system 


Kontaktní osoby / Contacts:                          Jiří Jindra - jirijindra@bjpwt.eu - +420 724 265 747   

                                                                          Radek Baudyš - radekbaudys@bjpwt.eu - +420 602 747 744

                                                                          Miloš Luhan - milosluhan@bjpwt.eu - +420 601 532 507

BJPW Technology s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!